Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN
Số tài khoản : 00210000100
Chi Nhánh Hà Nội

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN
Số tài khoản : 0021000250000
Chi Nhánh Hà Nội

 

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN
Số tài khoản : 0021000250000
Chi Nhánh Hà Nội